Rekrytering

Vi på SYNQ drivs av att hitta individer med rätt motivation, attityd och kunskap för att hjälpa dig som kund att utveckla din verksamhet vidare. Att arbeta med kandidater som redan från start får rätt förutsättningar i din organisation kommer att leda till utveckling och vidare framgångar för er som företag. Win, win - är något vi tror mycket på!

Search

Alternativet när du behöver dem, som inte söker nytt arbete på den öppna marknaden!

Vi hjälper till att hitta speciella kandidater genom vår searchprocess. Ofta handlar ett searchuppdrag om att leta rätt på intressanta profiler med specialistkompetens eller andra viktiga egenskaper. Det kan också handla om att kontakta namngivna personer, som du önskar att få en första kontakt med. I alla searchuppdrag arbetar vi med diskretion, och stor hänsyn till alla parter i processen.

Rekrytering

När du behöver komplettera din verksamhet med nya förmågor!

Vi sammanställer en kravprofil för efterfrågad tjänst via intervjuer med den eller de, som är ansvariga för rekryterande enhet. Utifrån de underlag vi får arbetar vi fram en profil, annonstext och lämplig strategi för just denna rekrytering. Vi annonserar och söker därefter i utvalda nätverk, digitala kanaler och annonseringsplatser. När vi har träffat och intervjuat de sökande, väljer vi i ut lämpliga personer för slutgiltigt urval där också referenstagning, personlighetstester eller andra valda tilläggstjänster utförs. Vi presenterar den sammantagna bedömningen om våra slutkandidater på ett uppföljningsmöte med er som uppdragsgivare. Vår målsättning är att ha 2-3 slutkandidater till varje tjänst, allt för att ni skall kunna välja ut den person som passar just er verksamhet bäst!


Tillval vid utvärdering – utifrån specifik tjänst och dess behov av kompetensutvärdering kan vi rekommendera ett antal tilläggstjänster, vilka skall medverka till att bredda kartläggningen av den sökande. Vi arbetar med DISC-analys för personliga egenskaper, arbetsprover för de fall en viss kompetens efterfrågas, intelligens- och logiktester.


Från SYNQ offererar vi alltid rekryterings- och searchuppdrag till ett fast pris för våra bas- och utökade rekryteringstjänster. Prismodellen baseras på omfattningen av det aktuella uppdraget samt komplexiteten i efterfrågad tjänst. Vår faktureringsmodell bygger på en startkostnad, samt att resterande arvode faktureras vid avtalstecknande med slutkandidat. Vi är trygga i våra processer, och lämnar självfallet garantier på utfört arbete

Anna Brorson, grundare SYNQ Consulting AB